Hvordan ta mål til ny trapp

Hafrsfjord tre har laget en egen manual på hvordan du enkelt kan gjøre mål av område for klargjøring av ny trapp.

Last ned vår trappemanual.

Anbefalte trappemål

Prosjekteringen av trapperommet er en forutsetning for å få en trapp som er god å gå i, og ikke minst en trapp som tilfredsstiller kravene i Byggeforskriften.

Vi har de siste årene sett en tendens til tykkere bjelkelag grunnet bl.a. tekniske installasjoner. Dette fører til økt etasjehøyde, behov for flere opptrinn, og derfor også større areal som må avsettes til trappen. Her er angitt anbefalte mål (i cm) på trapper til boliger, forutsatt etasjehøyde maks 277 cm og 15 opptrinn. (Ved større etasjehøyde bør antall opptrinn økes, og det må derved også avsettes større areal til trappen.) Vekslingsåpningen bør ha en bredde på minimum 97 cm, ferdig kledd.

Trenger du hjelp til oppmåling? Kontakt oss, vi tilbyr gratis befaring.